Zgodba o kralju Šahriarju in njegovem bratu

V imenu boga , Vsemilostnega, Vseusmiljenega
Hvala Bogu, Gospodarju svetov, mir in molitev
naj bosta posvečena prvemu med poslanci, našemu gospodu Mohamedu.
Naj mu Bog stalno nakloni molitve in mir vse do Dneva vstajenja.
Ljudska izročila govorijo o vsem, kar je bilo, kar je preteklo in zdavnaj minilo.
In izročila starodavnih ljudstev so postala nauk za njihove potomce.
Tako človek preučuje dogodke, ki so se zgodili drugim, in se iz njih uči, tako se z branjem starodavnih zgodb uri in svoj um bistri. Med poučnimi pripovedmi je tudi
Tisoč in ena noč z vsemi svojimi zgodbami in prigodami.
Pravijo – in Bog najbolje ve o nam neznanem, kajti On je nadvse moder,
slaven in radodaren, nadvse blagohoten in milosten ~