Vsak monumentalni projekt zahteva največje strokovnjake s svojih področij, imena, ki jamčijo za vrhunski izdelek v vseh pogledih.

 

Uredništvo:

Tomaž Čeč

dr. Katja Bergles

dr. Mojca Tomišić

prof. dr. Božidar Debenjak

Primož Debenjak, dipl. ing.

 

Prevod iz arabščine:

Mohsen Alhady

Margit Podvornik Alhady

 

Arabske kaligrafije:

Abdulhak Hadžimejlić, dipl. hist. umj.

 

Oblikovanje knjig, izdelava ornamentov in inicialk:

Naja Puhan, dipl. diz.

 

Slike na naslovnicah:

Nataša Jan Virant, akademska slikarka, mag. umetnosti

 

Jezikovni pregled:

dr. Katja Bergles

 

Korekturni pregled, opombe v marginalijah:

dr. Mojca Tomišić

 

Opombe, pojasnila in spremna beseda:

Mohsen Alhady in Margit Podvornik Alhady

 

Prelom in kazala:

Tomaž Čeč

 

Tisk:

Mabo grafika d.o.o.

 

Ročna vezava knjig:

Milan Mrzel

 

 

“Zaroči nevesto večerno s kraljevičem jutrovim. Otroka bosta rodila, ki mu bodo pravili kalif plemenitega rodu, kar pomeni: razmoči prst iz Jutrove dežele, iz nje se bo rodil mogočni duh, ki spreminja kamen v dragulje. V srebrnem vrču, ki ga vidiš v kotu, je voda, s katero poškropiš črno prst. S prgiščem te prsti lahko spremeniš vsako rudo v zlato in vsak kamen v dragulj.”

 

(Iz prevoda Tisoč in ene noči, prevajalec Lipe Haderlap, 1884)

 

Zahvala za pomoč:

Stanki Golob (Trubarjev Antikvariat), dr. Sonji Svoljšak in Silvestru Videtiču (Narodna in univerzitetna knjižnica), Deb Clark (Francis Edwards Bookseller, London), Yvette Lytle (Art Renewal Center, New York), Ahmedu Pašiću in Anžetu Tušku.