Vsak monumentalni projekt zahteva največje strokovnjake s svojih področij, imena, ki jamčijo za vrhunski izdelek v vseh pogledih.

 

Uredništvo:

prof. dr. Božidar Debenjak

Primož Debenjak, dipl. ing.

Tomaž Čeč

 

Prevod iz arabščine:

Mohsen Alhady

Margit Podvornik Alhady

 

Arabska kaligrafija:

Abdulhak Hadžimejlić

 

Oblikovanje knjig, izdelava ornamentov in inicialk:

Naja Puhan, dipl. diz.

 

Slike na naslovnicah:

Nataša Jan Virant, akademska slikarka, mag. umetnosti

 

Prelom:

Vojko Plevel, Inscribo d.o.o.

 

Opombe, pojasnila in spremna beseda:

Mohsen Alhady in Margit Podvornik Alhady

 

Kazala:

Tomaž Čeč

 

Tisk:

Mabo grafika d.o.o.

 

Ročna vezava knjig:

Milan Mrzel

 

 

“Zaroči nevesto večerno s kraljevičem jutrovim. Otroka bosta rodila, ki mu bodo pravili kalif plemenitega rodu, kar pomeni: razmoči prst iz Jutrove dežele, iz nje se bo rodil mogočni duh, ki spreminja kamen v dragulje. V srebrnem vrču, ki ga vidiš v kotu, je voda, s katero poškropiš črno prst. S prgiščem te prsti lahko spremeniš vsako rudo v zlato in vsak kamen v dragulj.”

 

(Iz prevoda Tisoč in ene noči, prevajalec Lipe Haderlap, 1884)

 

Zahvala za pomoč:

Stanki Golob (Trubarjev Antikvariat), dr. Sonji Svoljšak in Silvestru Videtiču (Narodna in univerzitetna knjižnica), Deb Clark (Francis Edwards Bookseller, London), Yvette Lytle (Art Renewal Center, New York), Ahmedu Pašiću in Anžetu Tušku.